مدیریت در قرن 21 ( انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه)
راز پیشــــرفت، در آغــاز کـــردن است. راز آغـــاز کــــردن در آن است که وظایـــف سخت و پیچیده خـود را به وظایــف کوچکـــی که قـابل مدیـــریت کــــردن باشند، بشکنید و سپس از اولیـن آنهــا آغـــاز کنیـــد.(مارک تواین)
کلمات کلیدی مطالب

تاریخچه تأسیس گروه علوم تربیتی :

گروه علوم تربیتی در سال 1368 تصویب گردید. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این گروه 684 نفر می باشد و تعداد 2349 نفر فارغ التحصیل داشته است.

این رشته با گرایش مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی و در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

از ابتدای تصویب این رشته تا کنون مدیریت این گروه برعهده  آقای محمد ع کشاورز، آقای دکتر محمدجواد کرم افروز و خانم دکتر فرانک موسوی بوده است.

در حال حاضر خانم زهره سبزیان پور به عنوان مدیر گروه مشغول به فعالیت می باشند.

تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت  این گروه 9 نفر و هیأت علمی نیمه وقت 4 نفر و تعداد 9 نفر حق التدریس مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می باشند.

در حال حاضر آقای برومند قبادی به عنوان کارشناس آموزشی گروه مشغول فعالیت هستند.

________________________________________________________________________

معرفی اساتید :

نام و نام خانوادگی:    زهره سبزیان پور ( مدیر گروه )         

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی :علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

      کارشناسی ارشد :سنجش و اندازه گیری گرایش روانسنجی

مرتبه علمی: مربی

مقاله ها:    

بررسی عوامل و منوانع کارآفرینی زنان

 آموزش الکترونیکی بررسی عوامل انگیزش اساتید در استفاده از آن

نقش اشتغال زنان در توسعه

آموزش کارآفرینی و مدرسه کارآفرینانه

رویکرد جدید در تربیت و رشد دانش آموزان خانواده های بدون پدر 

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه آزاد کرمانشاه به مدت 13سال ، از سال 76 تا کنون. 

نحوه ارتباط :

      پست الکترونیکى :    sabzianpour@yahoo.com

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     مریم اسلام پناه 

سوابق تحصیلی

 • دكتري تخصصي: مديريت آموزشي
 • فوق ليسانس مديريت و برنامه ريزي آموزشي
 • ليسانس: علوم تربيتی

تلفن دفتر: 988317243181   

پست الکترونیک: eslampanahm@yahoo.com

 سال تولد:   1351

سطح تحصیلات: دكتري تخصصي

 سوابق تحصیلی

 • دكتري تخصصي: مديريت آموزشي
 • فوق ليسانس مديريت و برنامه ريزي آموزشي
 • ليسانس: علوم تربيتي

 سوابق  کاری

 • عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با سابقه 16 سال
 • مدير گروه ارشد تكنولوژي آموزشي به مدت 6 سال
 • عضو ستاد اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي استان كرمانشاه
 • عضو كميته جذب دانشگاه علمي و كاربردي استان كرمانشاه
 • عضو شوراي پژوهش واحد و منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامي
 • عضو كارگروه زنان استانداري
 • عضو پژوهشكده ، مطالعات زنان استانداري
 • مسئول گروه مديريت بسيج اساتيد استان كرمانشاه
 • دبير شوراي پژوهشي زنان منطقه 11
 • عضو كميته پژوهشي سازمان فني و حرفه اي استان كرمانشاه
 • عضو كميته راهبردي آموزش و پرورش استان كرمانشاه
 • عضو شوراي تحول اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال هاي 80 الي 85
 • عضو شوراي فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد استان كرمانشاه
 • عضو شوراي موارد خاص سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • عضو كميسيون كرسي هاي نظريه پردازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه و منطقه 11
 • همكاري و تدريس در دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
 • همكاري درفعاليتهاي پژوهشي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 • همكاري و تدريس در دانشگاه پيام نور كرمانشاه
 • همكاري و تدريس در دانشگاه امام حسين شاخه كرمانشاه
 • همكاري و تدريس در سازمان مديريت صنعتي
 • رئيس مركز اسناد شهداي كشور در سالهاي 84 الي 86
 • رئيس اداره پژوهش بنياد شهيد در سالهاي 72 الي 74
 • عضو شوراي تحقيقات بنياد شهيد

 سوابق  تدریس

تدريس در گروه هاي زير به مدت 16 سال

 • علوم تربيتي
 • مديريت آموزشي
 • مديريت بازرگاني
 • مديريت صنعتي
 • مديريت دولتي
 • روانشناسي
 • تكنولوژي آموزشي

 جوایز و موفقیت های علمی

 • پژوهشگر برتر سالهاي 83 الي 89
 • استاد بسيجي نمونه سال 86 در استان كرمانشاه
 • استاد فرهنگي نمونه در سال87 در دانشگاه آزا اسلامي واحد كرمانشاه و منطقه 11
 • راه انئازي گارگاه تكنولوژي آموزشي براي اولين بار در سطح كشور در سال 85
 • راه اندازي مركز اسناد شهداي كشور سال

 تجربیات علمی

 • پيشنهاد دهنده و همكار طرح هاي  ملي بنياد شهيد از جمله:

v      طرح مشعل شهادت سال 75 الي 76

v      طرح سرگذشت پژوهشي (ويژه فرماندهان شهيد) در سالهي 74 الي 76

v      مسئول هسته پژوهشي زنان واحد كرمانشاه

 • چاپ 3 مقاله بين المللي
 • ارائه و چاپ 13 مقاله در سطح ملي
 • ارائه و چاپ 15 مقاله در سطح منطقه اي
 • چاپ 4 مقاله علمي پژوهشي
 • راهنماي 30 مورد پايان نامه ارشد
 • مشاوره در 35 مورد از پايان نامه ارشد
 • داور 22 مورد از پايان نامه ارشد
 • عضو كميته علمي 23 همايش منطقه اي و ملي
 • دبير علمي 3 همايش منطقه اي  

 تألیف کتاب

 • تاليف كتاب: رفتار سازماني، انتشارات دانشگاه آزا اسلامي واحد كرمانشاه، در دست چاپ
 • تاليف كتاب :كليد واژه هاي تخصصي تكنولوژي آموزشي، انتشارات دانشگاه آزا اسلامي واحد كرمانشاه، در دست چاپ
 • ضمنا ً كتابي با عنوان ارائه مدلي مناسب جهت جذب ، حفظ ارتقاء هيات علمي با همكاري دكتر نادر قلي قورچيان در دست اقدام مي باشد

 پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی

 • بررسي جذب ، حفظ و ارتقاء هيات علمي و ارائه مدلي مناسب جهت بهبود وضعيت موجود در حال اجرا
 • سنجش ميزان رضايت مددجويان كميتهه امداد امام خميني(ره) از چگونگي ارائه خدمات به انها در استان كرمانشاه به پيشنهاد شوراي فناوري استانداري  و كميته امداد استان كرمانشاه در سال 87 به اتمام رسيد
 • بررسي ميزان و چگونگي  استفاده از اينترنت و سلامت روان معلمان كرمانشاه در سال 88 به اتمام رسيد
 •  بررسي پيامدهاي اجتماعي – فرهنگي حضور زنان در دانشگاه آزا اسلامي در حال اجرا
 • علل عدم گرايش زنان به مشاغل غير دولتي در شهر كرمانشاه در سال 81 به سفارش جهاد دانشگاهي به اتمام رسيد
 • نياز سنجي آموزشي دوره  هاي علمي و كابردي در استان كرمانشاه به پيشنهاد دانشگاه علمي كاربردي  در حال اجرا  86   

 مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

1- "بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاههاي غرب كشور از محيط هاي مبتني  بر وب در فرايند  يادگيري "ارائه در همايش منطقه اي فن اوري اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير،آذر ماه 1389

2-"نقش ICT در مديريت دانشگاهها"،همايش منطقه اي ICT ،كردستان ،1386

3-"وحدت اسلامي و جهاني شدن" ارائه در همايش منطقه وحدت اسلامي كرمانشاه،1387

4-"نقش زنان در توسعه" همايش ملي زن ايراني "واحد علوم وتحقيقات اهواز،اسفند 1381

5-"مشاركت زنان در آموزش عالي " همايش ملي زن ايراني ، واحد علوم وتحقيقات اهواز،اسفند 1381

6-"توانمنديهاي زنان در بخش غير دولتي"همايش ملي زن وپژوهش،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد اسفند 1385

7-"شادي در متون اسلامي و تطبيق ان با اصول روانشناسي" همايش ملي شادي ،اصفهان 1385

8-"بررسي سنجش ميزان رضايت دانس آموزان دختر متوسطه ناحيه يك كرمانشاه از آموزش از راه دور" مجله اموزش از راه دور،وزارت آموزش وپرورش 1385

9-"تحليل محتواي مطبوعات كرمانشاه در زمينه  با مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف"همايش زن مسلمان در مقابل فمنيسم،دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1386

10-" نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه" همايش ربع قرن عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد كرمانشاه 1387

11-"پيامدهاي حضور زنان در دانشگاه آزاد اسلامي"همايش ربع قرن عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي ،كرمانشاه 1387

12-"نقش مديريت كيفيت جامع  در دانشگاها" همايش منطقه اي توسعه پايدار ،كرمانشاه 1384

13-"بررسي سقط جنين از ديدگاه اديان مختلف" همايش سقط جنين ،دانشگاه علوم پزشكي ، كرمانشاه 1381

14-"امكان يابي آموز ش الكترونيك در فرايند ياددهي-يادگيري دبيران"همايش ملي دانشگاه شهيد رجائي ارديبهشت 1388

15-"امكان يابي آموزش الكترونيك در فرايند ياددهي -يادگيري دانش آموزان" همايش ملي  دانشگاه امير كبير، آذر1389

16-"رابطه هوش فرهنگي مديران و عملكرد مديران آموزشي مركز جهاني علوم اسلامي قم"همايش بين المللي علوم انساني در ايران،شهريور 1389

17-"سند چشم انداز توسعه،خودكارامدي اينترنتي بر ايجاد روحيه كار افريني دانشجويان"همايش بين المللي علوم انساني ،شهريور 1389

18-"از مديريت تكنولوژي تا تكنولوژي مديريت"همايش جايگاه تكنولوژي در ايران،1385

19-"شيوه ها ي فردي برنامه ريزي"همايش منطقه اي مهارتهاي زندگي،1386

20-" راهكارها وموانع آموزش الكترونيك "همايش منطقه اي مديريت نوين مدارس،كرمانشاه1388

21-"بررسي نظرات دانشجويان دانشگاههاي پيام نور غرب كشوردر خصوص محيطهاي مبتني بر وب 2"همايش ملي نقش فن آفريني اطلاعات وارتباطات در توسعه آموزش، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج آذر 1389

22-"آموزش الكترونيكي" همايش منطقه اي مديريت نوين مدارس ، كرمانشاه 1388

23-"ارائه ي راهكارهاي مناسب جهت تعامل و تقابل فرهنگي" همايش منظقه اي تعامل و تقابل فرهنگي ،1388

24-"ميزان  آشنايي  دانش آموزان شهر كرمانشاه با نقش  سياسي-دفاعي حضرت فاطمه (س)" ارائه در كنگره ملي حضرت فاطمه(س) 1385

25-"بررسي ميزان استفاده از اينترنت و سلامت رواني زنان " همايش ملي روانشناسي،1388

26-" ورزش ورشد اجتماعي" همايش ورزش و رفتار حركتي، 1386

27-"بررسي ميزان سواد اطلاعاتي دختران مدارس متوسطه شهر كرمانشاه" همايش منطقه اي زن و افق هاي آينده، آذر 1387

28-" بررسي توانمندي زنان روستائي " همايش منطقه اي زن و افق هاي آيند ، آذر 1387

29-"بررسي توانمندي مديريتي زنان " همايش ملي زنان،خرم آباد1387

30-"بررسي علل عدم گرايش زنان به مشاغل غير دولتي " چاپ در مجموعه مقالات جهاد دانشگاهي 1381

31-"راهبردهاي حضور اجتماعي زن ايثارگروتأثير اجتماعي – فرهنگي آن" كنگره بين المللي شهداي زن،1386

32-"زنان شاهد و ايثارگر،فرصت ها و چالش ها" همايش منطقه اي فرصت ها وچالشها فراروي ايثار و شهادت اسفند 1388

33-"تأثير فرهنگ ايثار و شهادت در گسترش اخلاق و معنويت در جامعه " همايش ملي ايثار و شهادت آبان 1389

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     ایرج اقبالی تبار شهری

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد       

      دکتری                        

  مرتبه علمی:    مربی

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:    مهنوش خزایی

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد : تکنولوژی آموزشی  

  مرتبه علمی:    مربی

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:   بهمن سعیدی پور 

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد       

      دکتری     مدیریت آموزشی                   

  مرتبه علمی:    استادیار

 ____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی:     علی عبدی

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد       

      دکتری                        

  مرتبه علمی:    مربی

____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی:    آناهیتا فرجی 

تلفن دفتر :      00988317243181  

پست الکترونیکی:  faraji_university@yahoo.com  

 سال تولد :     1349           

سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی1376از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 •   کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی 1370از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

سوابق  کاری

 • معاونت گروه علوم تربیتی و روانشناسی در سال 1385
 • مدیر گروه روانشناسی سال 1386
 • عضو تشکل های سیاسی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • مشاور دبیرستان مطهری شهر کرمانشاه سال 1375

 سوابق  تدریس

 • مدرس کارگاه تعلیم وتربیت ویژه بورسیه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(1387)
 • مدرس مدعو دانشگاه پیام نور(هرسین)1381-1379
 • مدرس مدعو دانشگاه پیام نور(کرمانشاه)1386-1381
 • مدرس کارگاه مهارتهای زندگی سازمان بهزیستی ویژه دانشجویان سالهای 1387
 • عضو هیاءت علمی رسمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کر مانشاه1383

 جوایز و موفقیتهای علمی

 • استاد نمونه گروه علوم تربیتی سالهای 1387و1390

 تجربیات علمی

 • شرکت درهمایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)و ارائه مقاله به شکل پوستر آذر ماه 1387
 • شرکت در همایش  منطقه ای شیوه های نوین مدیریت در مدارس در هزاره سوم(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) وارائه مقاله به شکل پوستر اسفند 1388
 • شرکت در همایش منطقه ای استراتژی های توسعه سیاسی و اجتماعی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) وارائه مقاله 1388
 • شرکت در همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه) و ارائه مقاله به شکل پوستر شهریور 1386
 • شرکت در کارگاه های آموزشی زیر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال1386
 • کارگاه آموزشی نرم افزارoffice1386
 • کارگاه آموزشی ویندوزxp1386
 • کارگاه آموزشی ایجاد وبلاگ 1387
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی 1387
 • کارگاه روش شناسی تحقیق(ویژه رشته های علوم انسانی)
 • کارگاه آموزشی powerpoint
 • کارگاه آموزشی آشنایی با اینترنت
 • کارگاه آموزشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس
 • کارگاه آموزشی نقش آموزش عالی در توسعه ملی
 • کارگاه آموزشی چهره به چهره
 • کارگاه آموزشی تبیین خدمات دنشگاه آزاد
 • کارگاه آشنایی با جایگاه اصول مدیریت و بر نامه ریزی در تشکل های سیاسی-اسلامی
 • کارگاه آموزشی تدوین برنامه درسی
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی

 پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی

 • بررسی رابطه ابهام نقش وتعارض نقش با استرس شغلی کارمندان دانشگاه آزاد(خاتمه یافته)1386
 • بررسی رابطه کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانشجو یان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر مانشاه (در حال اجرا)1387
 • رابطه سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (در حال اجرا)1389

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

 • بررسی مقایسه ابهام نقش در دفاع – ابهام نقش در حمله و عملکرد ورزشی در پستهای دفاع هافبک و حمله در بازیکنان فوتبال (همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر مانشاه – شهریور 1386) ،ارائه به صورت سخنرانی
 • از مهارتهای دو جانبه تا تحریم بین المللی علیه ایران (همایش منطقه ای استراتژی های توسعه سیاسی و اجتماعی - سال 1388)، ارائه به صورت پوستر
 • نقش فشار زاهای شغلی در پیش بینی ابهام نقش و تعارض نقش کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر مانشاه (همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه -  آذر ماه1387)، ارائه به صورت پوستر 

 سوابق تحصیلی:

     کارشناسی :علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

      کارشناسی ارشد : علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی 

      دکتری

  مرتبه علمی:     مربی 

مقاله ها:    

بررسی مقایسه ابهام نقش در دفاع و حمله و عملکرد ورزشی پستهای دفاع ، هافبک و حمله در بازیکنان فوتبال

بررسی رابطه ابهام ، استرس ، نقش با استرسهای کارمندان دانشگاه آزاد

بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان

از تحریم های دوجانبه تا تحریم های بین المللی علیه ایران

شیوه های نوین تدریس

طرح های پژوهشی:

بررسی رابطه ابهام ، استرس ، نقش با استرسهای کارمندان دانشگاه آزاد.

بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان. 

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه پیام نور کرمانشاه به مدت 6 سال ، از سال 79 تا 85.

تدریس در دانشگاه آزاد کرمانشاه به مدت 6 سال ، از سال 83 تا کنون.

نحوه ارتباط :

      پست الکترونیکى :    faraji_a1388@yahoo.com  

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     علیرضا قاسمی    

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد         

      دانشجوی دکترای جامعه شناسی

پست الکترونیک: alirezaghasemi78@yahoo.com      

  مرتبه علمی:    مربی

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     الهام کاویانی

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد       

      دکتری                        

  مرتبه علمی:    مربی ( تمام وقت بورسیه)

____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     محمدجواد کرم افروز  

 

 پست الکترونیکی:   mjkaramafrooz@yahoo.com

 سال تولد : 1341

سطح تحصیلات: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

سوابق تحصیلی

 • دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 1386
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران 1372
 • کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد 1369

 سوابق  کاری

مدیرگروه علوم تربیتی------( 1373-1379

مدیر گروه آموزش ابتدایی ------(1381-1385)

عضو کمیته انتظامی هیئت علمی ------(1376-1378)

سوابق  تدریس

از سال 1373 تا حال حاضر دروس مورد تدریس عبارتند از :

 • روشها و فنون تدریس
 • برنامه ریزی درسی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
 • سنجش و اندازه گیری
 • طراحی آموزشی
 • مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
 • روشهای نوین تدریس
 • روشهای استفاده از منابع یادگیری
 • مبانی برنامه ریزی درسی
 • اصول و مبانی آموزش و پرورش
 • ادبیات کودکان
 • متون زبان تخصصی
 • آموزش پرورش ابتدایی و متوسطه

 تجربیات علمی

 • شرکت در کنفرانس آثار تصویرگران کتاب کودک و ارائه مقاله به صورت سخنرانی ، 1373، تهران
 • دبیر علمی همایش خانواده و مهارتهای تربیتی ، 1389، صحنه
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1376، کرمانشاه
 • عضو کمیته جذب هیئت علمی ، 1374 – 1378 ، کرمانشاه

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 • طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروندی ، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1389

 مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

 • بررسی تناسب اشعار کتب فارسی با توان ذهنی دانش آموزان پایه سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی ، همایش ملی آثار تصویر گران کتاب کودک ، 1374 ، تهران
 • مدیران مقبول ما در آموزش و پرورش ، چاپ شده به صورت پوستر ، همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم ، 1388 ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

پایان نامه های راهنمایی و مشاوره شده دانشجویان کارشناسی ارشد

تاریخ

عنوان

مقطع

نام دانشجو

ردیف

1388

بررسی رابطه سواد آموزی رایانه ای معلمان با میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم

کارشناسی ارشد

شکوفه کیانی

1

1387

بررسی امکانات ( فضا ، تجهیزات آموزشی ) مدارس استثنایی شهر کرمانشاه و مقایسه آنها با شرایط مطلوب

کارشناسی ارشد

شیوا امیدی گلرودباری

2

1389

نیاز ستجی آموزش حسابداری در موسسات دولتی استان کرمانشاه به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت آنان

کارشناسی ارشد

عذرا صیدی

3

1389

بررسی رابطه و مقایسه سواد رایانه ای با میزان مشارکت در فعالیت های یاددهی یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه شهر صحنه

کارشناسی ارشد

رسول رحیمی

4

1387

بررسی نقش استفاده از کتابخانه دیجیتال در فرایند آموزش از راه دور در مراکز آموزشی از راه دور کرمانشاه

کارشناسی ارشد

غلامرضا رضایی

5

 

بررسی رابطه هوش های چندگانه گاردنر با میزان انگیزش درونی معلمان در تدریس

کارشناسی ارشد

محمدرضا سلیمی

6

 

بررسی تاثیر طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی جوناسن بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نمرات درس علوم سوم راهنمایی گیلانغرب

کارشناسی ارشد

امیر حسین ارجمند

7

 

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

کارشناسی ارشد

نسرین یوسفپور

8

 

میزان استفاده از گفتگوی اینترنتی و رابطه آن با سلامت روان دانشجویان

کارشناسی ارشد

سکینه دشتی

9

 

بررسی سواد اطلاعاتی معلمین زبان انگلیسی و رابطه آن با سبک های تدریس آنها

کارشناسی ارشد

سمیه چشمه کبودی

10

 

_____________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     سوسن لایی 

 سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد       

     دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

 مرتبه علمی:    مربی

سال تولد  :       1354  

سطح تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

 سوابق تحصیلی

_ دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی علوم و تحقیقات تهران - 1389

_ کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد رودهن - 1384

_ کارشناسی مدیریت و برنامه ریز ی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه  - 1381

 سوابق  کاری

 مدیرگروه آموزش ابتدایی  (1390-1387)

عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش کرمانشاه – 1386- 1390

عضو بنیاد توانمند سازی منابع انسانی 1387- 1388

سوابق  تدریس

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی 

تدریس در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستانهای استان تهران 

 تجربیات علمی

 • شرکت درکنفرانس توانمندسازی منابع انسانی و ارائه مقاله -1387
 • شرکت در نخستین همایش بین المللی دو سالانه علوم انسانی  و ارائه مقاله – 1389
 • شرکت در همایش ملی ISI , ISC  - 1388
 • شرکت در همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت در هزاره سوم  و ارائه مقاله - 1388
 • شرکت در همایش منطقه ای زن و افق های آینده و ارائه   مقاله - 1387
 • شرکت در همایش منطقه ای تعامل و تقابل فرهنگی  و ارائه   مقاله – 1387
 • شرکت در همایش منطقه ای نماز  و ارائه   مقاله – 1387
 • شرکت در همایش علمی توانمند سازی کارکنان پلیس تهران – 1389
 • شرکت در همایش دفتر نحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه و ارائه مقاله - 1389

 مقالات چاپ شده به صورتBook Chapter

 • معلمان و گروههای آموزشی- ماهنامه آموزشی – تحلیلی رشد معلم-  شماره 207- اسفند 1385.

 پروژه های تحقیقاتی

-      بررسی اختلالات رفتاری – اجتماعی دانش آموزا ن( بعنوان مجری طرح  )

-     شناسایی مشکلات طرخ ارزشیابی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن( بعنوان مجری طرح  )

-       مطالعه تطبیقی پیرامون فلسفه و اهداف چگونگی توسعه مشارکت خانواده ها در ورزش پرورشی فرزندان( هکار طرح)

 مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای ملی و منطقه ای

 • مقبولیت مدیران سازمانهای آموزشی با توجه به سبک مدیریتی ‏آنان ازدیدگاه کارکنان- تهران - 1387
 • توسعه فرهنگی ، تعامل یا تقابل ؟  - کرمانشاه - 1387
 • حلقه گمشده بین رشته تحصیلی و مدیریت مراکز آموزشی – کرمانشاه - 1387 
 • مقایسه عملکرد مدیریتی مدیران مراکز آموزشی به تفکیک جنسیت- کرمانشاه - 1388  
 • نظم فردی و اجتماعی در سایه نماز- کرمانشاه - 1387  
 • نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در کاهش بیکاری  - کرمانشاه - 1388
 • عملکردی فراتر از سقف شیشه ای – کرمانشاه - 1388  
 • مهارت و اشتغال در کارآموختگان فنی و حرفه ای – تهران - 1389
 • بررسی اعتیاد در دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه- کرمانشاه - 1389

نحوه ارتباط :

      پست الکترونیکى :    s_laei@yahoo.com

_____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی:     سحر محمدی  

سوابق تحصیلی:

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

کارشناسی ارشد: تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتری: برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران 

  مرتبه علمی: مربی-بورسیه دکتری  

مقاله ها:

-          فناوری اطلاعات و برنامه درسی، مجله آموزشی-تحلیلی رشد تکنولوژی آموزشی، بهمن 1386 شماره 189.

-          الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سنجش میزان تناسب آن با نظام برنامه ریزی درسی کشور از دیدگاه استادان دانشگاه های تهران و کارشناسان

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات برنامه درسی ایران. شماره 10، پاییز 1387.

همایش ها: 

-          توسعه پژوهش، موانع و راهبردها، همایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شده در سال 1384.

-          نقش پدیده های جهان امروز(فناوری اطلاعات) بر جهت گیری آینده برنامه ریزی درسی، همایش ملی برگزار شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان، 10و11اسفند 1384.

-          نقش آموزش عالی در توسعه پایدار ملی، همایش منطقه ای برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 1 خرداد 1385

-          زنان، تحصیلات و اشتغال همایش منطقه ای برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، 22و23آذر1385.

-          دانشگاه آزاد اسلامی و تولید علم، همایش داخلی برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 30 آبان 1386.

-          فناوری اطلاعات و ارتباطات پارادیمی جدید در آموزش، همایش منطقه ای برگزار شده دردانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 8 اسفند 1385

-          فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت آموزش عالی، همایش منطقه ای برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، 10 اسفند 1385.

طرح های پژوهشی: 

-          «ارائه ی الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سنجش میزان تناسب آن با نظام برنامه ریزی درسی کشور از دیدگاه استادان و کارشناسان

 دانشگاه های تهران» .

-          « بررسی میزان آگاهی و توانمندی آموزگاران دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در شناسایی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری» 

سوابق تدریس:

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- گروه علوم تربیتی از سال 1387 تا کنون.

نحوه ارتباط :

پست الکترونیکى :       smohamadi@iauksh.ac.ir   و   afra161@gmail.com

___________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی:     فرامرز ملکیان 

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی : تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی سال 1369 

      کارشناسی ارشد :تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی سال 1372

      دکتری :برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات1381  

  مرتبه علمی:     استادیار پایه 16

سوابق پژوهشی:

 چاپ مقاله در 4 ژورنال علمی و پژوهشی

چاپ 4 عنوان مقاله علمی ترویجی

ترجمه 2 عنوان مقاله در مجله بیمه مرکزی

تألیف 2 جلد کتاب درسی دانشگاهی

چاپ 16 مقاله در همایش های منطقه ای

چاپ 10 مقاله در همایش های ملی

چاپ 5 مقاله بین المللی

برگزاری 3 همایش علمی، پژوهشی ، منطقه ای

طرح تدوین برنامه استراتژیک واحد کرمانشاه و مراکز قصرشیرین، روانسر، سنقر، گیلانغرب و منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی

انجام 12 طرح پژوهشی دانشگاهی و برون دانشگاهی

پژوهشگر برتر دانشگاه واحد کرمانشاه به مدت 3 سال

معاون پژوهشی برتر منطقه 11 در سال 1384

راهنمای 24 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی:

معاون پژوهشی واحد کرمانشاه به مدت 5 سال

ریاست شورای پژوهشی منطقه 11 به مدت 1 سال

معاون دانشجویی واحد کرمانشاه به مدت 2 سال

مدیر گروه به مدت 12 سال

نماینده ریاست عالیه دانشگاه در تشکل های سیاسی اسلامی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمانشاه

از سال 83 تا کنون

عضو و دبیر کمیته منتخب منطقه 11 به مدت 2 سال

عضو و دبیر کمیته منتخب استان کرمانشاه

عضو کمیته بورس منطقه 11 به مدت 2 سال

عضو کمیته علمی منطقه 11 به مدت 2 سال

عضو شورای پژوهشی منطقه 11 به مدت 2 سال

عضو کمیته طرح و برنامه بودجه منطقه 11 به مدت 2 سال

ریاست دانشکده تحصیلات تکمیلی به مدت 2 سال

عضو کمیته جذب استان از سال 88 تا کنون

ناظر طرح تدوین برنامه پنج ساله واحد های منطقه 11

عضو کمیته کرسی های تولید علم و نظریه پردازی

عضو شورای پژوهشی واحد کرمانشاه از سال 79 تا کنون

عضو کمیته موارد خاص و شورای آموزشی واحد از سال 88 تا کنون

عضو شورای پژوهشی منطقه 5 به مدت 2 سال

عضو کمیته بورس منطقه 5 به مدت 2 سال

عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به مدت 2 سال

عضو شورای پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کارشناس پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش کشور به مدت 2 سال

همکار آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه و لرستان به مدت 3 سال

معاون دانشجویی واحد کرمانشاه از سال 86 تا کنون 

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در دوره های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد به مدت 17 سال

تدریس در مراکز آموزشی استان ( مدیریت دولتی ، آموزش عالی فرهنگیان، ضمن خدمت نیروی انتظامی ، علمی کاربردی و ...)

راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه های پیام نورتهران، اراک، واحد کرمانشاه و رودهن.

نحوه ارتباط :

پست الکترونیکى :    faramarzmalekjan@iauksh.ac.ir  

                                   : faramarz.malekian45@yahoo.com   

__________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:    فرانک موسوی   

سوابق تحصیلی

   کارشناسی: علوم تربیتی باگرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ازازدانشگاه آزاد رودهن

  کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد واحد رودهن

  دکتری: مدیریت آموزشی از واحد علوم و تحقیقات تهران  

  مرتبه علمی:     استادیار رسمی و قطعی

   مقاله ها:  

- مقاله عوامل موثر بر مدیریت مشارکتی فصلنامه همیار سال سوم  – شماره دهم – تابستان 1380

- مقاله کارآفرینی و خود اشتغالی در راستای تعاونیها فصلنامه همیار سال ششم – شماره بیست و دوم – تابستان 1383

    - مقاله با عنوان " ارائه مدل مناسب جهت بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان  مدارس "    فصلنامه علمی _ پژوهشی اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، زمستان 1387 ، شماره مسلسل 13  سال چهارم ، شماره اول

-مقاله با عنوان " بررسی وضعیت نظام راهنمایی معلمان مدارس ابتدایی مدارس ابتدایی استان کرمانشاه به منظور ارائه چارچوب ادراکی " فصلنامه علمی و پژوهشی اندیشه  و رفتار ، 1388  

      کتاب ها:     

   - تالیف کتاب با عنوان " سیاستگذاری در آموزش و پرورش تا هزاره سوم "انتشارات فرامتن 1384

- ترجم کتاب با عنوان " رهبری و مدیریت مدارس در هزاره سوم " انتشارات فانوس، 1387

     - تالیف کتاب با عنوان " برنامه درسی معنوی در هزاره سوم " انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 1388

- تالیف کتاب با همکاری همکاران با عنوان " طراحی آموزشی " در مرحله داوری

      همایش ها:   

- مقاله با عنوان " پرتگاه های پژوهش " سال 1384چاپ شده در مجموعه مقالات همایش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2- مقاله با عنوان " سیاست ها و توسعه پایدار " چاپ شده در مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار ملی و چشم انداز آن در سال 1400 ایران ، خرداد 1385

3- مقاله با عنوان " کاستی های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش منطقه غرب کشور " ارائه شده در اولین کنگره فناروی اطلاعا ت و ارتباطات در منطقه غرب ، اسفند 1385

4- مقاله با عنوان" تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی  "با همکاری خانم دکتر اسلام پناه ، ارائه شده در اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه غرب ، اسفند 1385                      

5- مقاله با عنوان " سیمای مدارس هوشمند " ارائه شده در همایش جایگاه تکنولوژی آموزشی در تعلیم و تربیت ، اردیبهشت 1386

6- مقاله با عنوان " ابعاد آموزش مبتنی بر وب در تکنولوژی آموزش "‌با همکاری لیلا معزز ، ارئه شده در همایش جایگاه تکنولوژی آموزشی در تعلیم و تربیت ، اردیبهشت 1386

7- مقاله با عنوان " برنامه ریزی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه 11"پذیرش جهت چاپ در همایش منطقه ای  ربع قرن دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ،اردیبهشت 1386

8- مقاله با عنوان " برنامه ریزی توسعه مبتنی بر دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه" ارائه و چاپ شده درمجموعه مقالات همایش بزرگداشت عملکرد ربع قرن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، آبان 1386

9- مقاله با عنوان " رسالت های دانشگاه آزاد اسلامی در جهت چشم انداز نظام جمهوری اسلامی " چاپ شده در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت عملکرد ربع قرن دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، آبان 1386

10- مقاله با عنوان " جایگاه حجاب در امنیت اجتماعی "ارائه در دومین همایش علمی امنیت اجتماعی ( غرب کشور )‌ تابستان 1386

11- مقاله با عنوان " مهارت ذهنیت فلسفی، لازمه زندگی جوانان در هزاره سوم" ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش منطقه ای مهارتهای زندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، بهمن 1386

- مقاله با عنوان " مهارت کنترل خشم ،لازمه زندگی در عصر فرا پیچیده امروز  " ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش منطقه ای مهارتهای زندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، بهمن 1386

12- مقاله با عنوان " سیمای وحدت اسلامی در هزاره سوم " ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی ضرورت های استراتژیک وحدت در جهان اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، بهمن 1386

13- مقاله با عنوان " ضرورتهای وحدت اسلامی در عصر جهانی شدن  " ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی ضرورت های استراتژیک وحدت در جهان اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، بهمن 1386

14- مقاله با عنوان "‌مدیریت دانش ، پدیده نوظهور در سازمانها " ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات همایش منطقه ای مدیریت نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار ( کرمان ) ، اسفند 1386

15- مقاله با عنوان "دولت الکترونیک ، پارادایم نوین حکومت بر مردم " چاپ شده در مجموعه مقالات همایش منطقه ای مدیریت نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار( کرمان )  ، اسفند 1386

16- مقاله با عنوان " گذری کوتاه بر حیات چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی " ارائه شده در همایش علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و هنری نماز دانشگاه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، مهر 1387

17- مقاله با عنوان " سیمای نماز در آئینه قرآن و احادیث  " ارائه شده در همایش علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و هنری نماز دانشگاه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، مهر 1387

18- مقاله با عنوان " مدارس هوشمند ، دستاورد مهم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش " پذیرش بصورت پوستر و چاپ مقاله در همایش منطقه ای علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد ساری ، مهر 1387

19- مقاله با عنوان " بررسی رابطه نقش دانشگاه در تغییر مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه " پذیرش بصورت پوستر و چاپ مقاله در همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، آذر ماه 1387

20- مقاله با عنوان " دولت الکترونیک ، دستاورد مهم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند حکومت بر مردم " پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در همایش منطقه ای تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر ، آذرماه 1387

21- مقاله با عنوان " بررسی دلایل بالا رفتن سن ازدواج در دختران تحصیل کرده از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه " پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در همایش منطقه ای زن و آفق های آینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، آذر ماه 1387

22- مقاله با عنوان " نقش حجاب زنان در امنیت اجتماعی" پذیرش شده بصورت پوستر  و چاپ در همایش منطقه ای زن و آفق های آینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، آذر ماه 1387

23- مقاله با عنوان " ارائه مدل مناسب جهت بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان مدارس"فصلنامه علمی و پژوهشی اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، 1388

24- مقاله با عنوان " رسالت های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 11در جهت چشم انداز نظام جمهوری اسلامی " پذیرفته شده بصورت سخنرانی و چاپ در همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، اردیبهشت 1388

25- مقاله با عنوان " چشم انداز سیاستگذاری نظام آموزشی در عصر دانایی " پذیرفته شده در همایش منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، اردیبهشت 1388

26- مقاله با عنوان " راهکارهای مبارزه با فقر در راستای اهداف توسعه هزاره" مقاله برتر و اول درهمایش عبور از خط فقر ، راهکارها و برنامه ها با مشارکت جمعیت امام علی ( ع) و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رازی ، اردیبهشت 1388

27- مقاله با عنوان "مدیریت دانش؛ زمینه ساز شکوفایی دانشگاه آزاد اسلامی"مقاله برتر و اول در همایش منطقه ای علمی- فرهنگی تعامل و تقابل فرهنگ ها و شکوفایی فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، مهر 1388

28- مقاله با عنوان " گسترش رفتار شهروند سازمانی بستر ساز اثر بخشی مدارس " ارائه شده در همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم واحد کرمانشاه ، اسفند 1388

29- مقاله با عنوان " مدل های نظارت بر معلمان " ارائه شده در همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم واحد کرمانشاه ، اسفند 1388

30- مقاله با عنوان " فرهنگ ایثار و شهادت ، سرمایه اجتماعی در جامعه اطلاعاتی  " ارائه شده در همایش منطقه ای شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم واحد کرمانشاه ، اسفند 1388

31- مقاله با عنوان "   نقش دانشگاه در توسعه سرمایه اجتماعی " با همکاری دکتر ویدا اندیشمند  ، پذیرش شده بصورت سخنرانی در نخستین همایش دوسالانه بین المللی علوم انسانی در لندن ، 1389

32- مقاله با عنوان " برنامه درسی معنوی  " با همکاری زهره سبزیانپور ، هانیه خدایی و مهیار شهسواری پذیرش شده بصورت پوستر  در نخستین همایش دوسالانه بین المللی علوم انسانی در لندن ، 1389

33- مقاله با عنوان "  نقش ذهنیت فلسفی " با همکاری نبی بستان پذیرش شده بصورت پوستر در نخستین همایش دوسالانه بین المللی علوم انسانی در لندن ، 1389

      طرح های پژوهشی:

- طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوه های مطالعه دانش آموزان موفق و ناموفق دختر دوره سه ساله راهنمایی ، 1376

- طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی رابطه سوابق شغلی و تحصیلات مدیران مدارس شهر کرمانشاه با نگرش آنان نسبت به مدیریت مشارکتی ، 1378

     - مجری طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی نگرش مدرسان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه نسبت به   تدریس مشارکتی ، 1383

     - همکار طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی نگرش مدرسان دانشگاه آزاد واحد رودهن نسبت به تدریس  مشارکتی

     - مجری طرح"بررسی رابطه نقش دانشگاه در تغییر مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه "در سال 1386 

سوابق تدریس:

     تدریس در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تدریس دروس مدیریت عمومی – مدیریت اسلامی ‏‏- اصول مدیریت آموزشی- نظارت و راهنمایی تعلیماتی – روابط  انسانی در سازمانهای آموزشی – مقدمات واصول برنامه ریزی آموزشی- برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت - اصول تهیه برنامه های آموزشی –طراحی آموزشی و  روش تحقیق )

- سرپرستی بیش از 200پروژه کارشناسی علوم تربیتی

- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از آبان سال 1385 تا آبان 1387

- مدیر گروه کارشناسی علوم تربیتی از بهمن 1388 تا مرداد 1389

- داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد بیش از 36

- استاد نمونه دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در سال 1387 با رتبه 6 

نحوه ارتباط :

   پست الکترونیکى : frnkmosavi@iauksh.ac.ir _ frnkmosavi@yahoo.com           

         آدرس صفحه خانگى :  http://manegmant3h.blogfa.com

__________________________________________________________________

 نام و نام خانوادگی:     خدامراد مومنی

سوابق تحصیلی:

     کارشناسی              

      کارشناسی ارشد       

      دکتری  روانشناسی                   

  مرتبه علمی:    استادیار

___________________________________________________________________

(اطلاعات فوق از سایت دانشگاه (www.iauksh.ac.ir) گرفته شده است.)

امید حیدری فر
سلام،این وبلاگ برای راهنمایی بیشتردانشجویان کارشناسی مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزادکرمانشاه طراحی شده است. امیدوارم مطالب این وبلاگ برای شما دوستان عزیز مفید واقع شود. مدیر وبلاگ:امیدحیدری فر ارتباط با ما : Email://modiriat21@yahoo.com Email://omidheydarifar@gmail.com http://facebook.com/omidheydarifar منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. مارا در facebook با نام کارشناسان تربیتی 88 جستجو کنید . برای مشاهده بهتر مطالب لطفاً از مرورگر Firefox استفاده کنید .
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


.

.
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما